KILENC MAGYAR KUTYAFAJTA

 

 

 

ADATKEZELÉS

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018 május 25. én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete /2016.ápr.27./ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,röviden ”GDPR”). amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységes védelmét.


A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit.

Ezen EU rendelet értelmében Adatkezelési hozzájárulást kell eljuttatnia regisztrált tagjainknak az Adatbázis üzemeltető részére, hogy személyes adataik kezelésével megbízzák az Adatbázis kezelőjét. A Adatbázis álltal kezelt adatok tagjaink érdekét és védelmét szolgálják, mely kiemelten fontos számunkra. Értve ez alatt a Kennel tulajdonosok pontos címét, telefonszámokat, e-mail címeket, egyéb elérhetőségeket.

Az Adatbázis kezelője a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és a szervezet biztonsági szabályai szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli.

Kérjük régi tagjainkat, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot aláírt formában legkésőbb 2020. augusztus 31-ig. juttassák el az Adatbázis üzemeltetőjének, a dog-info.info e-mail címre az eredeti példány beszkennelt aláírt, formában történt csatolással. Eredeti példányát kérjük, őrizze meg! Az új tagjaink regisztrációját, csak az Adatkezelési hozzájárulás kézhezvétele után tudjuk elfogadni!

Az Adatbázis kezelője felhívja a figyelmét, hogy a nyilatkozat elmaradásának következménye az adatbázisban szereplő Kennel tulajdonos elérhetőségének, ide vonatkozó adatainak törlésével jár, tekintettel arra, hogy a 2018. május 25. - én érvénybe lépett EU rendelet értelmében felhatalmazásának hiányában személyes adatait nem tarthatjuk nyilván, ügyeit nem intézhetjük. Külön felhívjuk a figyelmét, hogy jelen hivatkozott rendelet nemcsak az adatainak tárolásáról, hanem azoknak a megjelenítéséről is rendelkezik.

 

Minden jog fenntartva! Dog Pedigree Database ©, 2010-2020.