KILENC MAGYAR KUTYAFAJTA

Alom: Fiatfalvi Abu, MET Ek 625 / Dolly, MET Ek 617/B (F18)

m. 11 Április 1988


Family Chart     |    PDF